top of page
20230204-01.jpg

Techniki
Dostępu
Linowego

Podstawowe  szkolenie z technik dostępu linowego na wysokościach

O szkoleniu

Podstawowe szkolenie z technik dostępu linowego na wysokościach przygotowuje do samodzielnego wykorzystania wiedzy i umiejętności przy poruszaniu się na wysokościach z zastosowaniem dostępu linowego, sprzętu i technik alpinistycznych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Czas trwania i forma zajęć

Szkolenie trwa 3 dni podzielonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne - łącznie 8 h dziennie. 

Opłata

Opłata za zajęcia w 2023 roku wynosi 2500 zł / od uczestnika. Cena obejmuje szkolenie, niezbędny sprzęt na czas trwania szkolenia, materiały szkoleniowe. 

Miejsce

Szkolenie odbywa się na naszym obiekcie w Tarnowie przy ul. Czerwonej 54a

Dodatkowe informacje

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla pracodawców chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Uczestnicy / pracodawcy muszą udokumentować brak przeciwskazań zdrowotnych do prac na wysokościach stosownym zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy. 

Zainteresowanym służymy doradztwem przy doborze i zakupie niezbędnego ekwipunku alpinistycznego, w przypadku takiego rozwiązania zalecamy przeprowadzenie szkolenia na zakupionym sprzęcie. 

KS Sportiva jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nr 2.12/00157/2019. 

Kontakt

Po więcej informacji oraz szczegółowy program szkolenia zachęcamy do kontaktu z nami. 

Tel: 739-900-267

bottom of page