top of page

Puchar dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej - Mistrzostwa Małopolski - Kraków 2021

W dniach 4-5 grudnia w Krakowie odbędzie się Puchar Regionalny - Mistrzostwa Małopolski we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych krasnali, dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych, w konkurencjach wspinaczki bouldering i na czas (format klasyczny). Zawody organizowane są dla uczestników z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.


1. Udział

W zawodach wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Licencje zawodnika i badania lekarskie nie są wymagane.


Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.


Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.


Kategorie wiekowe

 • do 7 lat - krasnale,

 • 8 - 9 lat - dzieci młodsze,

 • 10-11 lat - dzieci,

 • 12-13 lat - młodzicy,

 • 14-15 lat - juniorzy młodsi.

Województwa

 • małopolskie

 • podkarpackie

 • świętokrzyskie

 • lubelskie

2. Rejestracja

Rejestracja na zawody odbywa się osobno dla konkurencji bouldering i na czas, poprzez poniższe formularze rejestracji:


Bouldering - 04.12.2021 (sobota)

Czasówki - 05.12.2021 (niedziela)

SANTA BOULDERKI'ds - 05.12.2021 (niedziela)

3. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 02.12.2021 (czwartek, 23:59). Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.


4. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary,

 • Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe,

 • Miejsca 1-6 – dyplomy

5. Miejsce

 • 04.12.2021 – sobota - AVATAR Balicka Boulder, Balicka 100, 30-149 Kraków,

 • 05.12.2021 – niedziela – AVATAR Centrala Ruchu, ul. Sikorki 21A, 31-586 Kraków,

6. Harmonogram

Bouldering - sobota, 04.12.2021

Każda z kategorii wiekowych będzie miała do pokonania po 7 boulderów (chłopcy i dziewczynki wspólne problemy). Brak rundy finałowej.


Krasnale, dzieci młodsze, młodzicy

 • 07:00 - otwarcie biura zawodów,

 • 08:00 - 10:00 - pierwsza grupa,

 • 10:15 - 12:15 - druga grupa,

 • 12:45 - ceremonia dekoracji krasnali, dzieci młodszych i młodzików,

 • 12:15 - 13:15 - przerwa techniczna,

Dzieci i juniorzy młodsi

 • 13:15 - 15:15 - trzecia grupa,

 • 15:30 - 17:30 - czwarta grupa,

 • 18:00 - ceremonia dekoracji dzieci i juniorów młodszych,


Czasówki - niedziela, 05.12.2021

Format klasyczny, dystans 10 metrów, w finale 4 zawodników,


Krasnale, dzieci młodsze i dzieci

 • 08:00 - 08:45 - potwierdzenie obecności w biurze zawodów,

 • 09:00 - 11:00 - runda eliminacyjna,

 • 11:15 - 11:45 - runda finałowa,

 • 12:00 - ceremonia dekoracji krasnali, dzieci młodszych i dzieci, ceremonia dekoracji za cykl Pucharu Regionalnego,

Młodzicy i juniorzy młodsi

 • 11:00 - 12:00 - potwierdzenie obecności w biurze zawodów,

 • 12:15 - 13:15 - runda eliminacyjna,

 • 13:30 - 14:00 - runda finałowa,

 • 14:15 - ceremonia dekoracji młodzików i juniorów młodszych, ceremonia dekoracji za cykl Pucharu Regionalnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.


7. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Konstruktorzy dróg: Łukasz Filipiak, Łukasz Smagała.


8. Organizacja

Klub Sportowy Sportiva, Avatar Centrala Ruchu


9. Partnerzy

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,


Zawody w boulderingu realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego,

Zawody w czasówkach dofinansowywane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

10. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.

 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.

 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
39 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page